logo
logo

March, 2021

All the posts published
image-post-EU

На 05.03.2021 фирма Фор Травълърс ЕООД получи одобрение за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.Общата стойност на разходите по проекта е 18 221.52 лв., като интензитетът на помощта възлиза на 100,00 %. От разходите по проекта 15 488.29 лева са европейско, а 2 733,23 …

Прочети повече →
2021 March | 4travellers