logo
logo

Conferences and fairs

With vast experience in organizing big events, we can say that we know the process from A to Z, that we work with the most reliable partners in the industry, and the added value for you is the comfort to know what you conference will be perfectly executed. We don’t do less than that.

Conferences and fairs

4travellers е компания, специално ориентирана към бизнеса, а основна част от неговите нужди е свързана с пътувания в страната и чужбина. Не само трудно, но и времеемко е да се намери най-добрата и изгодна оферта за командировка. Поради тази причина 4travellers предлага на корпоративните си клиенти организирането на цялостния процес по избор на хотел за настаняване, маршрут, транспорт, превозвач, трансфер и др.

КОНФЕРЕНЦИИ И ИЗЛОЖЕНИЯ | 4travellers