logo
logo

Club 4travellers

The most valuable resource for a company is its people. To help you pay your gratitude and respect to them, we created a special Club. The club members are the employees of our corporate clients, who can use special conditions when organizing their vacations with us.

Club 4travellers

Клиентите, предпочели 4travellers, са най-важното признание и доказателство за професионализма на компанията. Същевременно, най-ценното за всяка корпорация са нейните служители. За да покаже на клиентите си колко са важни и междувременно да съдейства на компаниите да засвидетелстват уважение и признателност към служителите си, 4travellerers създаде свой специален Клуб. Негови членове са служители на корпоративни клиенти на 4travellers, които чрез участието си в клуба ползват преференциални условия при организиране на своите ваканции. Отстъпките, които служителите получават, планирайки почивките си заедно с 4travellers, са плюс не само за тях, но и за работодателите, които показват себе си като социално отговорни компании.

КЛУБ 4TRAVELLERS | 4travellers