logo
logo

Business travel

Let us support you with the total organization of your business trip in the country or abroad. Let us do what we do best - the whole process of selecting the proper accommodation, route, transport, carrier, transfer, etc., while you achieve your business goals

Business travel

4travellers е компания, специално ориентирана към бизнеса, а основна част от неговите нужди е свързана с пътувания в страната и чужбина. Не само трудно, но и времеемко е да се намери най-добрата и изгодна оферта за командировка. Поради тази причина 4travellers предлага на корпоративните си клиенти организирането на цялостния процес по избор на хотел за настаняване, маршрут, транспорт, превозвач, трансфер и др.

БИЗНЕС ПЪТУВАНИЯ | 4travellers