logo
logo

КЛУБ 4TRAVELLERS

Най-ценният ресурс на една компаниня са нейните служители. За да помогнем на нашите клиенти да засвидетелстват уважение и признателност към служителите си, ние създадохме специален Клуб. Негови членове са служителите на корпоративни клиенти на 4travellers, които чрез участието си в клуба, ползват преференциални условия при организиране на своите ваканции.

КЛУБ 4TRAVELLERS

Клиентите, предпочели 4travellers, са най-важното признание и доказателство за професионализма на компанията. Същевременно, най-ценното за всяка корпорация са нейните служители. За да покаже на клиентите си колко са важни и междувременно да съдейства на компаниите да засвидетелстват уважение и признателност към служителите си, 4travellerers създаде свой специален Клуб. Негови членове са служители на корпоративни клиенти на 4travellers, които чрез участието си в клуба ползват преференциални условия при организиране на своите ваканции. Отстъпките, които служителите получават, планирайки почивките си заедно с 4travellers, са плюс не само за тях, но и за работодателите, които показват себе си като социално отговорни компании.

КЛУБ 4TRAVELLERS | 4travellers