logo
logo

All the posts published
image-post-EU

На 19.05.2021 фирма Фор Травълърс ЕООД получи одобрение за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.097„Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.Общата стойност на разходите по проекта е 9 173.07лв., като интензитетът на помощта възлиза на 100,00 …

Прочети повече →
image-post-EU

На 05.03.2021 фирма Фор Травълърс ЕООД получи одобрение за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.Общата стойност на разходите по проекта е 18 221.52 лв., като интензитетът на помощта възлиза на 100,00 %. От разходите по проекта 15 488.29 лева са европейско, а 2 733,23 …

Прочети повече →
image-post-EU

На 21.12.2020 г. фирма Фор Травълърс ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на туризма за изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.Общата стойност на разходите по проекта е 16 203.61 …

Прочети повече →
Valeri Stoychev

Валери Стойчев е основната движеща сила, която стои зад 4travellers. Той основава компанията в началото на 2012-а година, с ясна визия какъв бизнес иска да прави – визия, която не се е променила и до днес – компания, която е преди всичко коректен и отдаден партньор. Валери има над 20 години стаж в туризма. Освен професионално, отношението му към индустрията е и лично – самият той обича да пътува …

Прочети повече →
3.4-1

Не е нужно да се отдалечавате от столицата, за да видите уникални забележителности. Следващите 5 удивителни места се намират на по-малко от 50 км от София: Драгоманското блато То се намира на 38 км от София и на 1 км от град Драгоман. Простира се на 350 хектара и е обявено за резерват. Намира се на миграционния път на птиците Via Aristotelis. Пернатите тук спират да почиват по време …

Прочети повече →
Black microphone in conference room ( Filtered image processed v

Пастири на овце Интересно занимание, което дава възможност на служителите в града да опитат нещо абсолютно различно и да пуснат „селяндурина” в тях на свобода. Освен това свежият въздух се отразява чудесно на всеки – дори и да се намират дарадонки наоколо. Тази дейност е изцяло свързана с работа в екип и комуникация, водейки внимателно стадо овчици бавно по поляните за разходка без отклонения в маршрута. Изисква се истинска …

Прочети повече →
image-post-EU

На 06.07.2020 г. фирма ФорТравълърс ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството й на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) за изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“.Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя съобразно условията …

Прочети повече →
Teams Verve Team | 4travellers