logo
logo

News

news-cover
image-post-EU

На 19.05.2021 фирма Фор Травълърс ЕООД получи одобрение за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.097„Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.Общата стойност на разходите по проекта е 9 173.07лв., като интензитетът на помощта възлиза на 100,00 …

Прочети повече →
image-post-EU

На 05.03.2021 фирма Фор Травълърс ЕООД получи одобрение за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.Общата стойност на разходите по проекта е 18 221.52 лв., като интензитетът на помощта възлиза на 100,00 %. От разходите по проекта 15 488.29 лева са европейско, а 2 733,23 …

Прочети повече →
image-post-EU

На 21.12.2020 г. фирма Фор Травълърс ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на туризма за изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.Общата стойност на разходите по проекта е 16 203.61 …

Прочети повече →
Valeri Stoychev

Валери Стойчев е основната движеща сила, която стои зад 4travellers. Той основава компанията в началото на 2012-а година, с ясна визия какъв бизнес иска да прави – визия, която не се е променила и до днес – компания, която е преди всичко коректен и отдаден партньор. Валери има над 20 години стаж в туризма. Освен професионално, отношението му към индустрията е и лично – самият той обича да пътува …

Прочети повече →
3.4-1

You do not need to move away from the capital to see unique sights. The following 5 amazing places are located less than 50 km from Sofia...

Прочети повече →
Black microphone in conference room ( Filtered image processed v

Shepherds - An interesting activity that allows employees in the city to try something completely different. In addition, the fresh air has a great effect on everyone. This activity is entirely related to teamwork and communication, carefully leading a flock of sheep slowly through the meadows for a walk without deviations in the route. True determination is ...

Прочети повече →
image-post-EU

On 06.07.2020 4travellers EOOD signed a grant agreement with the Ministry of Economy, through the General Directorate "European Competitiveness Funds" (DG EFC), in its capacity of Managing Authority (MA) under the Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020 (OPIC) for implementation of a project under procedure BG16RFOP002-073 “Support for micro and small enterprises to overcome economic results of the COVID-19 pandemic "...

Прочети повече →
Новини | 4travellers